Klasični program

Javno veljavni program

Program glasba vključuje naslednje glavne predmete:

Inštrumenti s tipkami

Harmonika

Klavir

Orgle

Godala

Violina

Violončelo

Pihala

Prečna flavta

Kljunasta flavta

Klarinet

Trobila

Trobenta

Brenkala

Kitara

Petje

Solo petje

Ostali predmeti:

  • predšolska glasbena vzgoja (starost otrok: 5 let)
  • glasbena pripravnica (starost otrok: 6 let)
  • nauk o glasbi (obvezen za vse pevce in inštrumentaliste)
  • solfeggio I in II
  • komorna glasba
  • orkestri (godalni, kitarski)

 

Pouk inštrumenta po javno veljavnem programu poteka dvakrat tedensko po 30 minut na nižji (1. – 6. razred) in 45 minut (7. in 8. razred) na višji stopnji. Sestavni del glasbenega izobraževanja za učence od prvega razreda dalje je tudi nauk o glasbi oz. solfeggio na višji stopnji. Poučevanje poteka po javno veljavnih programih za osnovne glasbene šole. Pogoj za pridobitev javno veljavnega spričevala je pozitivna ocena tako iz inštrumenta kot tudi iz nauka o glasbi ali solfeggia za tekoči razred. 

Vpis na vse inštrumente in petje je možen po uspešno opravljenem sprejemnem preizkusu, ki temelji na preverjanju ritmično-melodičnih spretnosti.