Ljubiteljski program

Ljubiteljski program je umeščen v delovanje Glasbene šole Rakovnik kot program, ki dopolnjuje glasbeno dejavnost šole. Namenjen je ljubiteljskemu igranju inštrumenta in kot tak v svoje programe sprejema vse, ki se želijo pobližje spoznati z glasbo. Spodnja starostna meja za vpis otroka je 6 let. Ker je program odprtega tipa, spodbuja učenje inštrumenta v kasnejših letih in tako zgornje starostne meje ni. Na ljubiteljskem programu profesorji poučujejo naslednje inštrumente: ritem kitara, bass kitara, električna kitara, prečna/kljunasta flavta, klavir (L), bobni, popularno petje in diatonično harmoniko.

Program RITEM kitara

Kitara je inštrument, ki spada v skupino brenkal. Njeni zvoki so sicer zelo specifični in težko zgrešljivi, prav tako pa tudi načini igranja nanjo. Tekom 20 stoletja se je poleg klasične kitarske glasbe z uporabo kovinskih strun razvilo tudi akordično igranje kitare, ki se je še nadgrajevalo v 20 stoletju. Od takrat naprej se pojavljajo novi pristopi k igranju kitare, ki je prav zaradi svoje praktičnosti postala eden najbolj razširjenih inštrumentov na svetu. Skoraj ni popularne glasbe brez kitare. V naši glasbeni šoli se posvečamo tudi takšnim oblikam igranja kitare in učence učimo osnov akordičnega igranja, ki je pogoj za igranje popularnih pesmi, za spremljave pevcev, zborov, igranje ob tabornem ognju idr. Tudi v klasični glasbi se učitelji vedno težje izogibajo dejstvu, da kitaristi morajo igrati tudi akorde. Naš program pa že v osnovi ponuja, da se spoprimemo z akordi in ritmi in jih v prvih štirih letih osvojimo. 

Svoje znanje ritem kitare lahko naši učenci po 4 letih nadgradijo še z igranjem na bas kitaro ali električno kitaro. Tisti, ki pa se želijo posvetiti klasiki, pa lahko nadaljujejo tudi s klasičnim programom.

Program ELEKTRIČNA kitara

Program Električna Kitara je zanimiva in uporabna alternativa programu ritem kitara, namenjena vsem tistim, ki jih klasična glasba ne zanima preveč, ali se pa želijo preizkusiti še na sicer podobnem a hrati zelo drugačnem inštrumentu, torej električni kitari. Program je prilagojen vsakemu učencu posebej glede na pred znanje, izkušnje in želje. Učenec se nauči igrati tako solo kot ritem kitaro pri različnih pesmih predvsem popularnoglasbenih zvrsti, ter tehnik ki so potrbne pri igranju le teh. Cilj programa je, da učenec začne samostojno glasbeno razmišljati. 

Program BAS kitara

Inštrument, ki mu v glasbi ni para. Ima eno najbolj pomembnih vlog, ker zaobjema tako ritem sekcijo, kot melodičnost. Razvoj inštrumenta se je začel v 30.letih preteklega stoletja, ko so za studijske namene začeli uporabljati električne kitare, ki so jih nadgradili z daljšimi vratovi in bolj debelimi strunami, da bi dobili kitaro, ki lahko igra nizke tone. Tako je prišlo do "zlitja" med električno kitaro in uglasitvijo kontrabasa. Praktičnost bas kitare je kmalu prevzela vlogo vodilnega bas inštrumenta v popularni glasbi, big bandih,...

V naši šoli se lahko naši učenci odločijo, da bodo po štirih letih ritem kitare svoj inštrument zamenjali z bas kitaro. Bas kitara je inštrument, ki kljub štirim/petim strunam in značilnemu igranju posameznih not, glasbi doda veliko globine in barve. Sodobne zasedbe si brez bas kitare enostavno ne moremo zamisliti. Tekom pouka se učenci srečujejo z različnimi zvrstmi glasbe, v katero se trudimo vključiti tudi njihovo lastno kreativnost. Bas najbolj pride do izraza, kadar zaigra še z bobni in drugimi inštrumenti, zato se trudimo, da naši bas kitaristi delajo projekte, ki vključujejo tudi druge inštrumente.

Program KLAVIR

Pianisti ljubiteljskega programa GŠ Rakovnik se v prvih dveh letih srečajo z osnovami klasične pianistične igre in improvizacijo. Glede na posameznikov interes se kasneje usmerimo k igranju klasičnih, popularnih in filmskih skladb. Učenci nastopajo v okviru razrednih in šolskih nastopov, pri sv. mašah, združujejo pa se tudi v različne komorne skupine in bende, kar učence našega programa spodbuja h kasnejšemu udejstvovanju v različnih glasbenih sestavih. Učitelji se trudimo za prijateljski odnos z učenci, v delo vnašamo svoje izkušnje in skušamo narediti ure čimbolj pestre in zanimive.

Program FLAVTA

Med vsemi glasbili, ki jih poznamo, so flavto poznali že v času pred rojstvom Jezusa. Od takrat se je flavta čez vsa obdobja razvijala iz lesa do današnje oblike in materiala. S svojim milim zvokom marsikomu poboža dušo. A do tega ne pridemo kar čez noč. Na začetku se učenci skozi igranje skladb naučijo pravilne tehnike dihanja, drže, postavitev rok in tehnike igranja. Poleg tehnike samega igranja spoznajo osnove glasbene teorije, branje not in razvijajo občutek za ritem, dinamiko, tempo, artikulacijo in glasbeno obliko. Z dobro voljo, motivacijo in seveda vajo pridobijo dovolj znanja, da se sami naprej izpopolnjujejo tako v igranju kot v izbiri skladb.

Program TOLKALA

Pri predmetu Tolkala se na začetku trudimo pri učencu vzbuditi občutek za ritem, štetja in igranja hkrati ter koordinacije gibov, ki je potrebna pri poznejšem igranju celega seta. Skozi vsa leta nas spremljajo osnovne vaje tehnike, ki za učence pomenijo osnovo igranja bobnov in kasneje pripomorejo k primerni frekvenci gibov pri uporabi celega seta. Poleg vsega je pomembno, da se učenec nauči brati note tekoče in brez hujših napak, saj s tem olajša delo učitelja in pospeši lasten napredek. Učenec se skozi leta učenja nauči tudi lastne improvizacije, ki mu pomaga pri spremljanju drugih inštrumentov ali pri igranju ob glasbi. Končni cilj je učenca naučiti tolikšnih osnov, da bo pozneje sam sposoben samostojnega učenja not in oblikovanja lastnih ritmov. Učenej poteka na bobnarskem rock setu in cajonu.

Program KLASIČNO IN POPULARNO PETJE

 

V programu "klasično in popularno petje" se posameznik sam odloči katera zvrst mu je bolj pri srcu in na podlagi tega poteka delo s pevskim pedagogom. Vsaka pevska ura se začne s tehničnimi in dihalnimi vajami, ki so osnova dobre vokalne tehnike. V nadaljevanju delata na repertoarju, ki je pevcu blizu in mu je všeč. Repertoar glede na pevske sposobnosti in želje učenca predlaga učitelj, lahko pa tudi učenec sam prinese na uro pesmi, ki jih rad poje. Tako s pedagogom raziskujeta zakaj prihaja do določenih težav pri petju in kako lahko te težave odpravi. Ker ponujamo tako klasično kot popularno petje, je izbira pevskega repertoarja zelo široka, vse od klasične glasbe do sodobnih radijskih hitov.

 

Program DIATONIČNA HARMONIKA

Diatonična harmonika, pogovorno frajtonarca, sicer pa tudi gumbna harmonika ali prostotonska harmonika, je vrsta harmonike, za katero je značilno, da pri stiskanju ali vlečenju meha na neki tipki proizvaja različen ton. Pri harmonikah starejše izdelave zanihata dva jezička za vsak ton, pri novejših pa kar trije, kar vpliva na barvo zvoka. Enovrstne in dvovrstne harmonike so starejše izdelave, najnovejše pa premorejo na melodični strani celo štiri vrste gumbov.Diatonična harmonika (frajtonarca) spada v skupino aerofonov ali zrakovnih glasbil. Po nastanku je med najmlajšimi ljudskimi glasbili, po razširjenosti pa med prvimi, saj je v pičlih sto letih prodrla v vse evropske dežele in ponekod izpodrinila mnoga dotedanja godčevska glasbila. Program je prilagojen vsakemu učencu posebej glede na pred znanje, izkušnje in želje.

V okviru programa je za vse, ki so vpisani v prvi in drugi razred inštrumenta, obvezno obiskovanje Osnov glasbene teorije. Ljubiteljski program spodbuja skupinsko igranje, petje, improvizacijo in je namenjen osebni rasti skozi glasbo, ki je učencem blizu. Program je vsebinsko odprt in sledi smernicam razvoja glasbe; kot tak je nenehno obogaten s prvinami moderne glasbe in omogoča širok in pester program. Pristop k glasbi na ljubiteljskem programu je močno povezan z Don Boskovim preventivnim vzgojnim sistemom, ki temelji na razumu, veri in ljubeznivosti. Don Bosko kot ustanovitelj Salezijanske družbe in Salezijanci na Rakovniku kot ustanovitelji glasbene šole, težijo k tem, da bi te tri prvine zadihale v vseh programih, ki jih vodijo. Tako v primeru glasbe na Ljubiteljskem programu združujejo:
  • razum, kot strokovno znanje, ki se iz učitelja posreduje na učenca,
  • ljubeznivost, kot način posredovanja znanja in
  • vero, ki ni ideološko in abstraktno verovanje, temveč živa vera, ki je zasidrana v stvarnosti, sestavljajo pa jo navzočnost in občestvo, poslušanje in odprtost za milost.
Če združimo te tri prvine, dobimo neverjetno moč, s katero lahko vzgajamo mlade, da postanejo dobri ljudje; uspešni tako na osebni kot profesionalni poti.
Na ljubiteljskem programu poskušamo skozi glasbo graditi odnos. Odnos, ki ostane in pomeni veliko več kot list papirja, ki dokazuje znanje, ki se v veliko primerih skozi leta izgubi in pozabi.  
Ljubiteljski program spodbuja skupinsko igranje, petje, improvizacijo, namenjen je osebni rasti skozi glasbo, ki je učencem blizu. Program je vsebinsko odprt in sledi smernicam razvoja glasbe: kot tak je venomer obogaten s prvinami moderne glasbe in omogoča širok in pester program.
Učenci, ki obiskujejo ljubiteljske programe, ob koncu šolskega leta ne dobijo javnoveljavnega spričevala, pač pa potrdilo o zaključko določenega razreda.
Vpis na vse inštrumente in petje je možen po uspešno opravljenem sprejemnem preizkusu, ki temelji na preverjanju ritmično-melodičnih spretnosti.