Predstavitev Glasbene šole Rakovnik

Glasba ima neverjetno moč. Kdorkoli se ukvarja z otroki in mladimi, ve, kako pomembna sta petje in glasba. To je vedel tudi sv. Janez Bosko in glasbo postavil v središče svojega vzgojnega delovanja. Tudi don Boskovi duhovni sinovi salezijanci so vedno in povsod, tudi na Slovenskem, glasbi in petju namenjali veliko pozornosti. Tako je Salezijanski inšpektoriat ustanovil Glasbeno šolo Rakovnik, ki je začela delovati v šolskem letu 1998/1999 – ta danes predstavlja eno od organizacijskih enot Zavoda Salesianum. Ministrstvo za šolstvo in šport je Glasbeno šolo Rakovnik 2. julija 2002 vpisalo v razvid izvajalcev javno veljavnih programov za program osnovnega glasbenega izobraževanja.

V programu glasbene šole delujejo naslednji oddelki: instrumenti s tipkami in petje, godala, pihala in trobila, kitara, nauk o glasbi, glasbena pripravnica in predšolska glasbena vzgoja. Delovanje Glasbene šole Rakovnik je usmerjeno v kakovostno individualno in skupinsko muziciranje. Prizadevamo si, da bi bili učenci vključeni v različne glasbene sestave: orkester, ansambel, komorno zasedbo ali kakšen drug sestav. Svoje znanje imajo priložnost – poleg rednih šolskih in razrednih nastopov – podariti številnim obiskovalcem javnih koncertov in drugih prireditev, ki jih redno pripravljamo.

ZAVOD SALESIANUM
OE Glasbena šola Rakovnik
Rakovniška 6
1000 Ljubljana

tel.: 059-339-301(tajništvo)

e-pošta: glasbena.sola@salve.si

Direktor Zavoda Salesianum:
mag. Marko Košnik

Ravnatelj Glasbene šole Rakovnik:
g. Andrej Benedik
telefon: 059-339-302                                                                                                                                                                                                                                           GSM: 031-358-022

Namenite nam
dohodninsko donacijo

OBRAZEC
Upravičenec: Zavod Salesianum, Glasbena šola Rakovnik
Davčna št.: 42117917