Prijavnica na sprejemni preizkus

Prek spodnjega obrazca lahko oddate prijavnico na sprejemni preizkus otroka pred vpisom v Glabeno šolo Rakovnik (GŠ Rakovnik). [Polja z zvezdico so obvezna.]

Podatki o starših
Ulica, številka, poštna št., kraj
Podatki o ucencu/ki
Predšolskega otroka prijavljam k
Samo za otroke, stare 5 in 6 let.
Otroka prijavljam k pouku inštrumenta po A-programu (javnoveljavnem)
Otroka prijavljam k pouku inštrumenta po B-programu
Otrokove glasbene osnove

GLASBENA ŠOLA RAKOVNIK

Če želite, da bi se vaš otrok v šolskem letu 2018/2019 vključil v Glasbeno šolo Rakovnik, izpolnite prijavnico.
Zaradi omejenega števila prostih mest, vas prosimo, da to storite čimprej, oziroma najkasneje do 15. maja 2018.
 
Sprejemni preizkusi bodo potekali v petek, 18. maja 2018.
 
 
Vabilo na sprejemni preizkus s podrobnejšimi informacijami boste prejeli po e-pošti.